tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak

Şu gün — 20-nji iýulda Gruziýa Respublikasynyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwiliniň ýolbaşçylygyndaky gruzin wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň çäklerinde taraplar ulag pudagynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekdiler. Resminama laýyklykda, geljekde Türkmenistan we Gruziýa arasynda göni howa gatnawlary ýola goýlar.

Gruzin hünärmenleriniň belleýşi ýaly, Aşgabat bilen Tbilisiniň arasynda göni gatnaşyklaryň ýola goýulmaga ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga ýardam eder.

17-nji iýundaky awiagatnawyň biletleri satylýar

Şeýle-de iki ýurduň arasynda eksport-import amallaryny ösdürmek bilen bagly gepleşikler geçirildi. Olaryň barşynda himiýa senagat önümlerini Gruziýanyň üsti bilen eksport etmek mümkinçiliklerine seredildi.

Habar Salamnews.tm web sahypasyndan alyndy.

Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, Türkmenistan 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.