tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

ABŞ uniwersiteti metaversede bilim bermäge başlaýar

Metaverse tehnologiýasy ösmegini dowam etdirýär. Esasanam dünýäniň köp bilim edaralary metaverse bilen baglanyşykly täze ädimler ädýärler. Warton mekdebi metaversde täze bilim başlajakdygyny mälim etdi.

Metaversede Bilim

Metaverse soňky döwürde gaty meşhur boldy. Iň soňky habarlara görä; Pensilwaniýa ştatynda ýerleşýän “Iwi League” uniwersitetiniň howandarlygyndaky işewürlik mekdebi bolan “Whartoon School”, “Prysm Group” ykdysady maslahat beriş firmasy bilen bilelikde ösen “Metaverse in Business” atly alty hepdelik onlaýn kursy açdy.

Köp adamlar, edaralar we guramalar metaversiň üstünde işleýärler we metaverse üçin has köp adama ýetmek üçin täze taslamalar döredýärler. Bu gezek Pensilwaniýa uniwersitetiniň Uarton mekdebi metaverse boýunça alty hepdelik onlaýn kursy başlaýar.

Has takygy, bu okuw alty hepde dowam eder we okuwçylara ösýän metavers barada bilim berer. Talyplara metaversiň içindäki meseleleri çözmek üçin gurallar bilen üpjün eder.

Metaverse näme?

«Metaverse Ykdysadyýetde işewürlik» atly onlaýn kurs okuwçylara metaverse-de ykdysadyýetiň ulanylyşy barada bilim bermegi meýilleşdirýär.

Maksatnamanyň akademiki direktory Kewin Werbach, kursyň maksady işewür hünärmenlere metavers ykdysadyýetdäki mümkinçilikleri we içindäki meseleleri çözmäge mümkinçilik bermekden ybaratdygyny aýtdy.

ABŞ uniwersiteti metaversede bilim bermäge başlaýar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bilim, Metaverse, Metaversede bilim 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.