tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

TikTok täze aýdym-saz music hyzmatynyň üstünde işleýär

Meşhur sosial media platformasy TikTok ýakyn wagtda täze aýdym-saz akym hyzmatyny hödürläp biler. Platformanyň üçek kompaniýasy “ByteDance” TikTok Music üçin täze söwda belligi üçin ýüz tutdy.

TikTok markasy

Ulanyjylara häzirki we öňki aýdym-saz sungatynyň işgärlerini tapmaga kömek edýän TikTok, indi öz aýdym-saz hyzmatyny ýola goýmagy meýilleşdirýär. Maglumatlara görä, TikTok-yň esasy kompaniýasy ByteDance ABŞ-nyň Patent we söwda belligi edarasyna «TikTok Music» markasy üçin ýüz tutdy.

Aýdym-saz platformalaryna täzesini goşup bolýar

Teswirlere görä, “TikTok Music” ulanyjylara “aýdym-saz, albom, aýdym, şeýle hem göni ses we wideo akymyny satyn almaga we göçürip almaga mümkinçilik berer. Ulanyjylar suratlary sanaw sanawynyň gapagy hökmünde redaktirläp we aýdymlara teswir ýazyp bilerler.

TikTok oýun işine girýär: Oýun programmada oýnalyp bilner!

Häzirki wagtda ByteDance söwda belligi programmasynda görkezilen käbir sanawlary, aýdym sanawlaryny paýlaşmak we jemgyýetiň özara gatnaşygy ýaly Resso atly aýdym-saz akym hyzmaty bilen hödürlän hem bolsa, bu programma diňe Hindistan, Braziliýa we Indoneziýa ýaly sebitlerde elýeterlidir.

Ilki Awstraliýada, soňra bolsa ABŞ-da söwda belligi eden TikTokyň täze hyzmaty Resso platformasy bilen birleşdirjekdigi entek belli däl. Beýleki tarapdan, “TikTok Music” aýratyn akym hyzmaty hökmünde çykyş edip biler, sebäbi “ByteDance” ABŞ-nyň patent we söwda belligi edarasyna ýüz tutmazdan ozal täze markany ulanjakdygyny görkezmelidir.

TikTok täze aýdym-saz music hyzmatynyň üstünde işleýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Sosial media, TikTok, TikTok Music 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.