tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Turkish Airlens Aşgabat bilen Stambul arasynda göni uçuşlary

Türk Howaýollarynyň web sahypasyndaky meýilnama, awiakompaniýanyň COVID-19 pandemiýasy sebäpli iki ýyllyk arakesmeden soň 1-nji sentýabrdan Aşgabat bilen Stambul arasynda göni uçuşlary dowam etdirmegi meýilleşdirýändigini görkezýär.
Uçuşlar iki ugurda her gün işlemegi meýilleşdirilýär.
Türkiýeden Türkmenistana ilkinji uçuş 1-nji sentýabrda amala aşyrylar. “Airbus A321” uçary Stambul howa menzilinden 20: 40-da uçup, 1-2-nji sentýabr gijesi bilen 02: 20-de Türkmen paýtagtynda gonar. Ykdysadyýet synpynda biletiň bahasy bir tarapdan 11,114.43 türk lirasy bolar.

Aşgabatdan Stambula barýan ilkinji uçar, Türk Howaýollarynyň meýilnamasyna laýyklykda 2-nji sentýabrda sagat 03: 10-da uçup, 05: 20-de Stambul howa menziline gonar.

https://gorogly.com/syyahat/turkmenistan-we-gruziya-howa-gatnawlaryny-yola-goymak/
Bir taraplaýyn «эконом класс» biletiniň bahasy 445 ABŞ dollary bolar.
Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky uçuşlara biletleri Türk Howaýollarynyň web sahypasynda onlaýn satyn alyp bilersiňiz.
Ondan öň Türkmenistan Russiýa we BAE bilen yzygiderli gatnawlara başlady.
Hususy daşary ýurt saparlaryndan soň Türkmenistana gelen ýurduň raýatlary ýedi gün özbaşdak, iş saparlaryndan soň bolsa üç gün geçirmeli.

Habar: Orinet.tm web saytyndan alyndy.

Turkish Airlens Aşgabat bilen Stambul arasynda göni uçuşlary makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, Aşgabat-Istanbul, Turkish Airlens, Türkmenistan howa gatnawlary 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.