tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

“Titanik” 25 ýyldan soň gaýdyp gelýär!

25 ýaşyndaky meşhur “Titanik” filmi 4K, HDR we 3D goldawy bilen uly ekran bilen duşuşar. Onda haçan çykar?

“Terminator” we “Awatar” filmlerinden tanaýan ussat re directorissýor Jeýms Kameronyň gol çeken “Titanik” 25 ýyldan soň ýene bir gezek tomaşaçylar bilen duşuşmak üçin uly ekrana gaýdyp gelýär. Onda haçan çykar we haýsy platforma çykar?

Disneý “Titanik” üçin senäni kesgitledi: 2023-nji ýylyň 10-njy fewraly.

Olimpiýa derejesindäki transatlantik kruiz gämisiniň 1912-nji ýylyň 15-nji aprel gijesinde ilkinji syýahatynda buz buzuna gaçmagy we öz romantik we drama äheňi bilen takmynan 3 sagadyň içinde gark bolmagy barada gürrüň berýän “Titanik” bir gezek çykar.

Meşhur re directorissýor Jeýms Kameronyň gark bolan gämilere bolan uly gyzyklanmasyndan dörän we wagtyň geçmegi bilen söýgi hekaýasyna öwrülen bu film 200 million dollarlyk býudjet bilen öz döwrüniň iň gymmat önümi boldy. Elbetde, kassa ýygymynda 2,2 milliard dollara ýetip, ähli döwürdäki rekordy täzelemegi başaranlygy sebäpli, önümçiligiň mukdary özüne çekiji däl.

“Squid Game” -iň ähli döwürdäki rekordy bozuldy!

Leonardo Di Kaprionyň we Keýt Winsletiň baş keşbi janlandyran bu önüm 11 Oskar baýragyny aldy we adyny altyn harplar bilen ýazdy. 15 ýyldan soň, şol günüň tehnologiýasyna uýgunlaşdyryldy we 2012-nji ýylda 3D görnüşinde gaýtadan çykaryldy.

Indi 3D, 4K we HDR goldawy bilen ýene bir gezek peýda bolar. Disneýiň beýanatyna görä, film 2023-nji ýylyň 10-njy fewralynda dünýäniň çar künjegine çykar. Şeýle-de bolsa, haýsy platformalarda boljakdygy barada maglumat entek berilmedi.

Filmiň aktýorlary aşakdakylar:

Leonardo Di KaprioJack Dawson
Keýt Winslet: Roz DeWitt Bukater / Dawson
Billy Zane: Kaledon Natan
Keti Bates:
Margaret «Molly» Goňur
Françes Fişer: Rut DeWitt Bukater
Wiktor Garber: Tomas Endrýu
Bernard Hill: Kapitan Edward Smit
Jonatan Hyde: Jozef Brýus Ismaý
Danny Nuçi: Fabrizio De Rossi
Deýwid Warner: Spiser Lovejoy
Bill PaxtonBrock Lovett
Gloriýa Stýuart: Roz Dawson Kalwert

“Titanik” 25 ýyldan soň gaýdyp gelýär! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Güýmenje, Film, Telefilm, Titanik 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.