tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Netflix yglan etdi: “Squid Game” hakyky bolýar!

Netflix meşhur “Squid Game” seriýasyndan ruhlanan oýun görkezilişini yglan etdi. Baýrakly ýaryş üçin arzalar başlandy.

Günorta Koreýada çykarylan “Squid Game” seriýasy ilkinji çykaly bäri uly gyzyklanma bilen tomaşa edildi. “Squid Game” Netflix-de iň köp tomaşa edilýän seriallaryň biridir. Çagalar oýunlarynyň ölüm howply netijelerine eýe bolan seriýada ýeňijä uly baýrak wada berilýär. Netflix, ýaňy-ýakynda meşhur “Squid Game” -den ruhlanan oýun sergisinde hem işe başlady.

“Squid Game”: “Challenge” 2023-nji ýylda başlaýar

Dünýäniň dürli künjeklerinden 456 dalaşgäriň gatnaşjak bäsleşiginiň baýragy 4,56 million dollar diýlip yglan edildi. Beýleki tarapdan, ýeňilenler seriýadaky ýaly ölmegiň ýerine boş öýlerine gaýdyp gelerler. Netflix, 2023-nji ýylda surata düşüriljek programma üçin arzalary kabul edip başlady.

“Squid Game” -iň ähli döwürdäki rekordy bozuldy!

Gatnaşanlaryň azyndan 21 ýaşynda bolmalydygy aýdylsa-da, iňlis dilinde gürläp bilmekleri göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, programmanyň surata düşürilmegi üçin 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde gatnaşyjylardan azyndan 4 hepde boşluk talap edilýär. 456 gatnaşyjynyň sany hem seriýadaky şekile degişlidir.

Netflix täze programmasynyň adyny hem yglan etdi: “Squid Game: The Challenge”. 10 bölümli programma teleýaýlym taryhynda iň köp tomaşaçy bolar. Mundan başga-da, “Squid Game” -iň hakyky durmuş wersiýasy bir gezeklik baýrak pullary boýunça rekord goýar.

 

“Squid Game” ilkinji möwsüminde uly täsir galdyrdy. Birbada iň köp tomaşa edilýän sanawa giren seriýa ilkinji 28 günde 111 million tomaşa bilen rekord saklaýar. 2021-nji ýylda ýaýlyma berlen serialyň birinji möwsüminden soň, soňky möwsüm üçin gowy habar berildi.

Netflix yglan etdi: “Squid Game” hakyky bolýar! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Dünýä, Gyzykly 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.