tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Türkmenistanda gutardyş synp mekdep okuwçylary üçin synaglaryň temalary we soragnamalary mälim edildi

Tamamlanyp barýan 2021-2022-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş synp okuwçylary üçin boljak synaglaryň temalary we soragnamalar mälim edildi. Bu barada «Mugallymlar gazetiniň» 11-nji apreldäki sanynda habar berilýär.

Şu ýyl umumybilim berýän orta mekdepleri tamamlaýan mekdep okuwçylary Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Milli bilim instituty tarapyndan tassyklanan türkmen dilinden we edebiýatdan hödürlenýän temalar boýunça düzme ýazarlar, şeýle-de Türkmenistanyň taryhy, fizika, jemgyýeti öwreniş, biologiýa derslerinden ýörite taýýarlanan soragnamalara jogap bermek arkaly synaglar tabşyrarlar.

Belläp geçsek, orta mekdebi tamamlaýan mekdep okuwçylaryna düzme ýazmak üçin 70 tema, beýleki dersleriň her birinden bolsa 30 soragnama hödürlenýär.

Türkmenistanda gutardyş synp mekdep okuwçylary üçin synaglaryň temalary we soragnamalary mälim edildi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bilim, Bilim Ministrligi, Mekdep okuwçylary, Synag, Synag Temalary 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.