tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

ÝURDUMYZYŇ UMUMYBILIM BERÝÄN ORTA WE HÜNÄR OKUW MEKDEPLERI

Şu ýylyň 1-nji sentýabryndan ýurdumyzyň umumybilim berýän orta we hünär okuw mekdepleri, şol sanda ýokary okuw mekdepleri adaty okuw tertibine geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginde habar berildi.

Täze okuw ýylyndan ozal bölünen synplardyr toparlar birikdirilip, okuwlar adaty çalşykda guralar.

Şeýle-de bolsa, mugallymlara hem-de bilim alýanlara ýapyk binalarda agyz-burun örtüklerini peýdalanmak maslahat berilýär.

Çeşme: Salamnews.tm

Aşgabat täze okuw ýylyna taýýar

ÝURDUMYZYŇ UMUMYBILIM BERÝÄN ORTA WE HÜNÄR OKUW MEKDEPLERI makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bilim, Türkmenistan, Bilim Ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.