tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Türkiýä giriş wizalary barada

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen habarlarda

Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen, türkmen tarapy Türkiýe Respublikasynyň döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgüniniň girizilmegi barada ýüzlendi.

Çeşme: mfa.gov.tm

https://gorogly.com/syyahat/turkish-airlens-sentyabr-ayynda-hepdede-iki-gezek-ucar-gatnawy-amala-asyrar/

Türkiýä giriş wizalary barada makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, Türkiye, Türkiye wiza, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.