tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Şahsy maglumatlaryňyz onlaýn bolanda Google size duýduryş berer

Gözleg ägirdi Google, öý salgyňyz we telefon belgiňiz ýaly şahsy maglumatlaryňyz internete girende size duýduryş berer. Şeýlelik bilen, soralýan maglumatlary aýyrmak üçin çalt hereket edip bilersiňiz.

Geljek ýyldan başlap, gözleg netijelerine öý salgysy, telefon belgisi ýa-da e-poçta salgysy ýaly şahsy maglumatlary goşulsa, Google ulanyjylara habar iberip başlar. Bu täzelik ýaňy-ýakynda yglan edilen «Sen hakda netijeler» aýratynlygynyň bir bölegidigine üns ber.

Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň!

Google-dan şeýle habarnamany alan ulanyjylar degişli habarnamany basyp maglumatlarynyň ýok edilmegini çalt talap edip bilerler. Elbetde, bu maglumatlar neşir edilen web sahypasyndan aýrylmaz, diňe Google gözleg netijelerinden aýrylar.

Şahsy durmuşyň aladasy bilen gyzyklanýanlar üçin aýrylmaz bolar

Işläp düzüjiler, ulanyjylaryň köpüsine bu mümkinçiligiň hemişe zerur bolup bilmejekdigini, ýöne ýokary derejeli ýolbaşçylar, kompaniýanyň prezidentleri, döwlet işgärleri we meşhur ýyldyzlar ýaly şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine baha berýänler üçin zerur boljakdygyny aýdýarlar.

Çeşme: Twitter.com

 

Şahsy maglumatlaryňyz onlaýn bolanda Google size duýduryş berer makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Google, Google şahsy maglumatlar 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.