tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Meta, Instagram-yň işjeň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi

Metanyň 2022-nji ýylyň üçünji çärýegindäki hasabatynda Instagram üçin işjeň ulanyjylaryň sany yglan edildi. Dört ýyldan soň platforma iki esse azaldy!

Meta, şu hepde beren beýany bilen sosial media ägirdi Instagram üçin işjeň ulanyjylaryň sanyny yglan etdi. Platforma, esasanam soňky döwürde eden üýtgeşmeleri bilen täze hasaplary özüne çekýän bolsa-da, ulanyjylaryna has gowy tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu täzelikler yglan edilen ulanyjylaryň sanyna oňyn täsir eder öýdülýär. Geliň, täzelikleriň jikme-jikliklerine bilelikde göz aýlalyň.

“Instagram” işjeň ulanyjylaryň sanynyň 2 milliarda ýetendigini habar berdi!

Meta, Instagram-da aýlyk işjeň ulanyjylaryň sanynyň dünýäde 2 milliarda ýetendigini habar berdi. Kompaniýa üçünji çärýekdäki hasabatyna işjeň ulanyjylaryň sanyny goşdy. Instagram ulanyjylarynyň sany 2018-nji ýylyň iýun aýynda 1 milliard diýlip yglan edildi. Şeýlelik bilen, sosial media ägirdi dört ýyldan soň ulanyjylaryň sanyny iki esse artdyrdy.

Mundan başga-da, kompaniýa “Instagram” -yň ulanyjylaryň sany boýunça ilkinji gezek “Facebook” -y tutandygyny mälim etdi. Sosial media platformasy täze nesiller tarapyndan ileri tutulmasa-da, 2,96 milliard ulanyjy bar. Şeýle hem, Meta iň köp ulanylýan “WhatsApp” programmasynyň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi. Derrew aragatnaşyk programmasy her gün iki milliarddan gowrak adam tarapyndan ulanylýar. Aýlyk işjeň ulanyjylaryň sany dünýäde 3,71 milliard.

Petal Search näme? Huawei gözleg motorynyň jikme-jiklikleri

Meta, ulanyjylaryň sanyna garamazdan hasabatyň fakt sahypasyny halamady. Firma 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde 27,71 milliard dollar girdeji gazanandygyny mälim etdi. Kompaniýa girdejileriň azalmagynyň sebäbini dünýädäki ykdysady meseleler we inflýasiýa diýip hasaplaýar.

Şeýle hem, “Apple 14” -iň iOS 14 täzelenmesi bilen yglan eden “Programma yzarlaýyş aç-açanlygy” programmasy sebäpli bu kompaniýa uly gan ýitirdi. Programma gözegçiliginiň aç-açanlygy sosial media kompaniýalaryna mahabat we yzarlamak üçin wagt we pul sarp etdi. Mark Zukerberg 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde hödürlenen hasabata laýyklykda kompaniýany has netijeli etmek üçin möhüm üýtgeşmeler girizmegi wada berdi.

Meta, Instagram-yň işjeň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, İnstagram, Meta 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.