tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

“YouTube” göni ýaýlymda sorag-jogap aýratynlygyny getirýär

“YouTube” döredijileri indi göni efirde soraglary saýlap we ýokarsyna islän zadyny gysyp bilerler. Şeýlelik bilen, diňleýjiler bilen has gowy aragatnaşyk saklap bilerler.

YouTube göni ýaýlymlarynda mazmun öndürijileriň iň möhüm meselesi soraglara jogap bermekdi. Göni ýaýlymda ýaýlymçy söhbetdeşlikde berlen soraglary okaýardy we jogap berýärdi, diňleýjilere bu soragy almak kyn boldy. “YouTube” bu meseläni çözýär.

YouTube sorag we jogap

“YouTube” tarapyndan göni ýaýlymda getirilen täze aýratynlyk, diňleýjiler bilen has gowy aragatnaşyk saklamagy maksat edinýär. Aýratynlygy göni ýaýlymda ýa-da premýerada dolandyryş otagyndan sorag-jogap sessiýasyna başlap işjeňleşdirip bilersiňiz.

https://gorogly.com/tehnologiya/youtube-vanced-alternatiw-boljak-6-programma/

Bu aýratynlykda, ýaýlymçy bir soragy saýlap, ony söhbetiň ýokarsyna gysyp biler. Gutaransoň, indiki soraga geçýär. Soraglara esaslanýan soraglary süzüp, gözden geçirmek üçin saklap ýa-da zyýanly soraglary habar berip bolýar.

Sowal-jogap aýratynlygynda moderator kesgitlemesi ýok, ýöne kanalyň redaktory ýa-da dolandyryjy ýanýoldaşy bar bolsa, soraglary dakmak ýa-da ýok etmek meselesini ýerine ýetirip biler. “YouTube” sorag-jogap aýratynlygy ähli ulanyjylara kem-kemden ýaýbaňlanýar.

Çeşme: wccftech.com

“YouTube” göni ýaýlymda sorag-jogap aýratynlygyny getirýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, YouTube, YouTube göni efir, YouTube sorag we jogap 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.