tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe
Netflix öz oýun studiýasyny açýar
Habarlar

Netflix öz oýun studiýasyny açýar

Netflix öz oýun studiýasyny açýar

Netflix öz oýun studiýasyny açýar

Meşhur sanly mazmun platformasy Netflix, Netflix oýunlary markasy bilen möhüm üstünlikleri gazanmagyny dowam etdirýär. Mazmun ägirdi noldan täze oýun studiýasy gurar!

Bütin dünýäde millionlarça ulanyjyny kabul edýän Netflix oýun kitaphanasyny hasam giňelder. Platformakynda platformadaky oýunlaryň sanynyň ýylyň ahyryna çenli iki esse artjakdygyny mälim eden bu kompaniýa, indi Finlýandiýanyň Helsinki şäherinde täze oýun studiýasy gurandygyny habar berdi.

https://gorogly.com/guymenje/netflix-kripto-walyuta-mahabatlaryny-gorkezmez/

Gyzykly we özüne çekiji oýunlar öndüriler

Maglumatlara görä, täze studiýa Netflix tarapyndan şu ýylyň başynda 72 million dollara satyn alnan “Next oýunlary” bilen birlikde noldan gurlar. Zynga-da baş müdir we wise-prezident, elektron sungatynda baş müdir we ýerine ýetiriji prodýuser bolup işleýän Marko Lastikkanyň studiýanyň dolandyryşynda oturjakdygy habar berildi.

Netflix, şeýle hem, 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Gijeki mekdep studiýasyny we geçen martda Boss Fight Entertainment-i satyn aldy. Täze döredilen studiýanyň «dünýä derejesindäki oýun studiýasyny döretmekde täze ädim» bolandygyny mälim eden sanly mazmunly ägirt uly mahabat we programma satyn almazdan hezil we gyzykly oýunlar döretmegi meýilleşdirýär. Täze studiýa bilen ýakyn wagtda kompaniýanyň ganatynyň astynda dört oýun studiýasynyň boljakdygyny aýdyp bileris.

Çeşme: techspot.com

Netflix öz oýun studiýasyny açýar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Güýmenje, Netflix, Netflix Games, Netflix oýunlar 

Читать далее
Samsung ilkinji kredit kartoçkasyny çykardy
Habarlar

Samsung ilkinji kredit kartoçkasyny çykardy

Samsung ilkinji kredit kartoçkasyny çykardy

Samsung ilkinji kredit kartoçkasyny çykardy

“Samsung” ilkinji kredit kartoçkasyny satuwa çykardy. Satyn almalarda 10 göterim nagt pul bilen üpjün edýän kredit kartoçkasynda iki dürli wariant bar: tükeniksiz we gol.

Köp ýurtda smartfonlar barada aýdylanda kellä gelen ilkinji kompaniýa “Samsung” täze sebite tarap ugraýar. Kompaniýa “Axis Bank” we “Visa” bilen hyzmatdaşlykda ilkinji kredit kartoçkasyny satuwa çykardy. Häzirki wagtda kredit kartoçkasy üçin diňe Hindistanda bar bolan iki dürli wariant bar.

https://gorogly.com/tehnologiya/samsung-500-milliondan-gowrak-kone-telefon-ucin-tazelenme-cykardy/

“Samsung” -yň täze kredit kartoçkasy, “Samsung” -yň ähli önümlerini satyn almak üçin 10 göterim nagt pul berýär

“Samsung” -yň täze kredit kartoçkalary gol çekilen we tükeniksiz ikä bölünýär. Bu iki kartoçka, ähli Samsung önümlerini satyn almak üçin 10 göterim nagt pul hödürleýär we Samsung-dan gelen bu teklip ýylyň dowamynda güýje girer. Gol çekilen kredit kartoçkasynda aýda takmynan 565 lira we ýylda 2262 lira tölemeli. Beýleki tarapdan, çäksiz kartoçka, takmynan 1131 lira we her ýylda iň köp 4525 lira tölemegi üpjün edýär.

Kart ulanyjylary, Samsung önümleriniň daşyndaky satyn alyşlar üçin Edge sylag ballaryny alyp bilerler. “Axis Bank”, “Samsung” we “Visa” “BigBasket”, “Myntra”, “Tata 1mg”, “Urban Company” we “Zomato” ýaly iri markalar bilen birleşip, “Samsung” kredit kartoçkalaryny ulanýanlara çalt baýrak hödürleýärler.

Çeşme: samsung.com

Samsung ilkinji kredit kartoçkasyny çykardy makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Samsung, Samsung kredit kartoçka 

Читать далее
Klawiaturada yok nyşanlar [2022]
Habarlar

Klawiaturada yok nyşanlar [2022]

Klawiaturada yok nyşanlar [2022]

Klawiaturada yok nyşanlar [2022]

Klawiaturada yok nyşanlary bir ýere jemledik. Gerek wagtyňyz göçürip we ýelmäp ulanyp bilersiňiz.

Käwagt gündelik durmuşymyzda köp nyşanlara mätäç. Gynansagam, bu nyşanlaryň hemmesi klawiaturada ýok. Munuň üçin internete girip, isleýän nyşanyňyzy tapmaly. Bu proses käwagt ýadaw bolup biler.

Bu ýerde klawiaturada bolmadyk nyşanlary tapyp we ulanyp bilersiňiz

Klawiaturada bolmadyk nyşanlaryň we nyşanlaryň köpüsini bir ýere jemledik. Bu nyşanlary we nyşanlary zerur bolanda göçürip we ýelmäp ulanyp bilersiňiz. Aşakda klawiaturada bolmadyk nyşanlary we nyşanlary zerurlyklara görä aýratyn kategoriýalara böldük.

Klawiaturada ýok nyşanlar:

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 🙂 🙃 😉 😊 🤭 😇 🤗 🤩 🥰 😍 😘 😗 😚 😙 🤤 😋 😛 😜 😝 🤪 🤑 🤫 🤔 🤐 🤨 😐 😑 😶 😏 😒 🙄 😬 🤥 😌 😔 😪 😴 😷 🤒 🤕 🤢 🤮 🤧 🥵 🥶 🥴 😵 🤯 🤠 🥳 😎 🤓 🧐 😕 😟 🙁 ☹️ 😮 😯 😲 😳 🥺 😦 😧 😨 😰 😥 😢 😭 😱 😖 😣 😞 😓 😫 😩 🥱 😠 😡 🤬 😤 😈 👿 🙈 🙉 🙊 🤡 💀 ☠️ 👹 👺 👻 👽 👾 🤖 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 💋 💨 💤 💯 💢 💥 💫 💦 🕳️ 💣 💬 💩 👋 🤚 ✋ 🖐 🖖 👌 🤏 ✌ 🤞 🤟 🤘 🤙 👈 👉 👆 👇 🖕 ☝️ 👍 👎 ✊ 👊 🤛 🤜 👏 🙌 👐 🤲 🤝 🙏 ✍ 💅 🤳 💪 🦾 🦵 🦿 🦶 👂 🦻 👃 🧠 🗣️ 🦷 🦴 👁️ 👀 👅 👄 🌈 👶 🧒 👦 👧 🧑 👨 👨🏼 👨‍🦰 👨‍🦳 🧔 🧔🏼 🧔🏻👩 👱‍♀️ 👩‍🦰 👩‍🦳👱‍♂️ 👨‍🦱 👩‍🦱 👨‍🦲 👩‍🦲 🧓 👴 👵 🙍‍♂️ 🙍‍♀️ 🙎‍♂️ 🙎‍♀️ 🙅‍♂️ 🙅‍♀️ 🙆‍♂️ 🙆‍♀️ 💁‍♂️ 💁‍♀️ 🙋‍♂️ 🙋‍♀️ 🧏‍♂️ 🧏‍♀️ 🙇‍♂️ 🙇‍♀️ 🤦‍♂️ 🤦‍♀️ 🤷‍♂️ 🤷‍♀️ 👨‍⚕️ 👩‍⚕️ 👨‍🎓 👩‍🎓 👨‍🏫 👩‍🏫 👨‍⚖️ 👩‍⚖️ 👨‍🌾 👩‍🌾 👨‍🍳 👩‍🍳 👨‍🔧 👩‍🔧 👨‍🏭 👩‍🏭 👨‍💼 👩‍💼 👨‍🔬 👩‍🔬 👨‍💻 👩‍💻 👨‍🎤 👩‍🎤 👨‍🎨 👩‍🎨 👨‍✈️ 👩‍✈️ 👨‍🚀 👩‍🚀 👨‍🚒 👩‍🚒 👮‍♂️ 👮‍♀️ 🕵️‍♂️ 🕵️‍♀️ 💂‍♂️ 💂‍♀️ 👷‍♂️ 👷‍♀️ 🤴 👸 👳‍♂️ 👳‍♀️ 👲 🧕 🤵 👰 🤰 🤱 👼 🎅 🤶 🦸‍♀️ 🦸‍♂️ 🦹‍♀️ 🦹‍♂️ 🧙‍♀️ 🧙‍♂️ 🧚‍♀️ 🧚‍♂️ 🧛‍♀️ 🧛‍♂️ 🧜‍♀️ 🧜‍♂️ 🧝‍♀️ 🧝‍♂️ 🧞‍♀️ 🧞‍♂️ 🧟‍♀️ 🧟‍♂️ 💆‍♂️ 💆‍♀️ 💇‍♂️ 💇‍♀️ 🚶‍♂️ 🚶‍♀️ 🧍‍♂️ 🧍‍♀️ 🧎‍♂️ 🧎‍♀️ 👨‍🦯 👩‍🦯 👨‍🦼 👩‍🦼 👨‍🦽 👩‍🦽 🏃‍♂️ 🏃‍♀️ 💃 🕺 🕴 👯‍♂️ 👯‍♀️ 🧖‍♀️ 🧖‍♂️ 🧗‍♀️ 🧗‍♂️ 🤺 🏇 ⛷ 🏂 🏌️‍♂️ 🏌️‍♀️ 🏄‍♂️ 🏄‍♀️ 🚣‍♂️ 🚣‍♀️ 🏊‍♂️ 🏊‍♀️ ⛹️‍♂️ ⛹️‍♀️ 🏋️‍♂️ 🏋️‍♀️ 🚴‍♂️ 🚴‍♀️ 🚵‍♂️ 🚵‍♀️ 🤸‍♂️ 🤸‍♀️ 🤼‍♂️ 🤼‍♀️ 🤽‍♂️ 🤽‍♀️ 🤾‍♂️ 🤾‍♀️ 🤹‍♂️ 🤹‍♀️ 🧘‍♀️ 🧘‍♂️ 🛀 🛌 👭 👫 👬 💏 💑 👨‍👩‍👦 👨‍👩‍👧 👨‍👩‍👧‍👦 👨‍👩‍👦‍👦 👨‍👩‍👧‍👧 👨‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧 👨‍👧‍👦 👨‍👧‍👧 👩‍👦 👩‍👦‍👦 👩‍👧 👩‍👧‍👦 👩‍👧‍👧 👤 👥 👣

Yürek emojiýalary

❤️ 🧡 💛 🤎 💚 💙 💜 🤍 🖤 💌 💘 💝 💖 💗 💓 💞 💕 💟 ❣️ 💔

Haýwan emojiýalary

🐶 🐺 🐱 🐭 🐹 🐸 🐯 🐨 🐻 🐷🐽 🐮 🐗 🐒 🐴 🐑 🐘 🐼 🐧🐦 🐤 🐥 🐣 🐔 🐍 🐢 🐛🐝 🐜 🐞 🐌 🐙 🐚 🐠🐟 🐬 🐳 🐎 🐲 🐡 🐫 🐩 🐾 🙈 🙉 🙊

Tehnologiýa emojiýalary

🎥 📷 📹 📼 💿 📀 💽 💾 💻 ☎ 📞 📟 📠 📡 📺 📻 🔊 🔉 🔈 🔇 🔕 📢 📣 ⏳ ⌛ ⏰ ⌚ 🔓 🔒 🔏 🔐 🔎 💡 🔦 🔌 🔋 🔍 🔧 🔩 🔨 📱 📲 📳 📴📶🎦

Gurluşyk we dag emojiýalary

🏠 🏡 🏫 🏢 🏣 🏥 🏦 🏤 🌇 🌆 🏯 🏰 ⛺ 🏭 🗼 🌃 🗽 🗾 🗻 🌃 🌉 🎠 🌄

Aýdym-saz nyşanlary

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯

Walýuta nyşanlary

¢ $ € £ ¥ ₮ ৲ ৳ ௹ ฿ ៛ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧s ₨ ₩ ₪ ₫ ₭ ₯ ₰ ₱ ₲ ₳ ₴ ₵ ¥ ﷼¤ ƒ ₺

Küşt we kart nyşanlary

♙ ♖ ♘ ♗ ♔ ♕ ♟ ♜ ♞ ♝ ♚ ♛ ♡ ♥ ♢ ♦ ♤ ♠ ♧ ♣

Matematiki nyşanlar

π ∞ Σ √ ∛ ∜ ⅟ ½ ↉ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅐ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅑ ⅒ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ∏ ∐ ∑ ∓ ≤ ≥ ≈ ∟ ∠ ∡ ∢ + - ﹢ × ÷ = ≠

Ok nyşanlar

↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓ ↔ ← → ↑ ⌦ ⌫ ⌧ ⇰ ⇫ ⇬ ⇭ ⇳ ⇮ ⇯ ⇱ ⇲ ⇴ ⇵ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇑ ⇓

Klawiaturada bolmadyk dürli nyşanlar

๑ ۩۞ ✿.。.: * ☂☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☒☢ ☸ ☹ ☻ ☼ ☽ ☾ ✙ ✁ ✎ ✐ ✰ ❥ ❦❧ ➳ ➽ ღ ε ї ❣ · ۰ • ● ○ ōゃ♥ ♡ ๑ ۩ ﺴ ☜ ☞ ☏♡ ⊙◎ ╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ◐ ◑ ↔ ☼ ♦ ▀ ▄ ▐ ░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ の ☆ → あ ぃ 。◕ * ☸ ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☽ ☾ ♡ ღ ❂ ⊕ ☉ Θ o O ☯ ㊝ ⊙ ◎ 。 ゚ ☏ ︻ ︼ ︽ ︾ 〈 〉 ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄﹝ ﹞ <> ≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺〔 〕 【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ▷ ◁ ☂ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ 〠 〄 ㍿ ☏ ºº ₪ ¤ 큐 « » の ↑ ↓ ← → ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○  △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ※ © ® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ✍✡✓✕ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☏ ⊙ ◎ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ◐ ◑ ↔ ♥ ♡ ◘ ◙ ◦ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◈☠ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✲ ❃ ❂ ✽ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ❅ ❆ ❖ ☂【】┱ ┲ ➸ ✓ ✕ ぷ ▂ ▃ ▅ ▆ █ ∏ ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈ ∏ ╰╮≠→ № ← ︵【】〖〗@﹕﹗/ ” < > ◘ • ★ © ® • – — ═ ║╚ ╝╔ ╗ ╩ ╦ ╠ ╣ ¸ „ ø ¤ º °¨ ● ▬ ۝ © ® ¶ Ω □ ▪ ▫ ◦٭*∞ ⚜ ☄ ☾ ☽ ☀ ☁ ☃ ¢ ☚ ☛ ☝ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ♨ ψ ♆ ☪ ☭ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ∞ ☿ ❤ ✖ ✗ ✘ ⊗ ♒ ■ □ ▢ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ツ 回 ₪ ™

Klawiaturada yok nyşanlar [2022] makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, Klawiatura, Nyşanlar 

Читать далее
Batareýasynyň ömri iň uzyn telefonlar
Habarlar

Batareýasynyň ömri iň uzyn telefonlar

Batareýasynyň ömri iň uzyn telefonlar

Batareýasynyň ömri iň uzyn telefonlar

«Haýsy telefonlar uzyn wagyt zarýad saklaýar?» Haýran galýanlar üçin iň ýokary batareýasy 2022 bolan telefonlar şu ýerde. Ine, iň uzyn telefonlaryň sanawy, hatda 1 hepde dowam edýän telefonlaryň sanawy:

Smartfonlaryň iň möhüm nokatlarynyň biriniň batareýanyň ömri bolandygyna şek ýok. Şeýle-de bolsa, häzirki smartfon modelleriniň iň uly kemçiligi batareýa. Çäklendirmeler kamerada, ekranda we öndürijilik ganatynda basylýarka, batareýanyň ömri barada aýdylanda, islenýän sanlar entek ýetilmedi. Häzirki batareýa tehnologiýalaryny göz öňünde tutanyňda, has uly batareýa telefonlaryň galyňlaşýandygyny we agyrlaşýandygyny aňladýar. Şeýle bolansoň, telefon öndürijileri zarýad tizligini ýokarlandyrmak üçin çözgüt tapýarlar.

https://gorogly.com/tehnologiya/huawei-mate-50-seriyasyndan-taze-kamera-jikme-jiklikleri/

Şeýle-de bolsa, telefonyň ergonomikasyndan başga-da powerbanks ýaly telefon öndürýän käbir öndürijiler bar. Bu makalada batareýanyň zarýady iň uzyn bolan şol smartfonlary sanadyk. Ine, batareýanyň ömri iň uzyn telefonlar:

Iň ýokary batareýaly telefonlaryň sanawy (2022)

OUKITEL WP19 — 21.000 mAh
OUKITEL WP15S — 15.600 mAh
HOTWAV W10 Pro — 15.000 mAh
Ulefone Power Armor 13 — 13.200 mAh
Blackview BV7100 — 13.000 mAh
DOOGEE S89 — 12.000 mAh
Ulefone Power Armor 14 — 10.000 mAh
UMIDIGI Power 7 Max — 10.000 mAh

Batareýasynyň ömri iň uzyn telefonlar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, İ phone, Samsung, Smartfon, Telefon 

Читать далее
“Mersedes-Benz” -iň elektrik G-Class awtoulagy 2024-nji ýylda gelýär
Habarlar

“Mersedes-Benz” -iň elektrik G-Class awtoulagy 2024-nji ýylda gelýär

“Mersedes-Benz” -iň elektrik G-Class awtoulagy 2024-nji ýylda gelýär

“Mersedes-Benz” -iň elektrik G-Class awtoulagy 2024-nji ýylda gelýär

Gigant awtoulag öndürijisi “Mersedes-Benz” “G-Class” -yň geljegini açdy. Kompaniýanyň ýolbaşçysynyň beren beýanyna görä, elektrik G-Class 2024-nji ýylda biziň bilen bolar.

“Autoblog” -yň habaryna görä, “Mersedes-Benz” -iň prezidenti Ola Källenius journalistsurnalistler bilen bolan duşuşygynda kompaniýanyň elektrik G-Class ulagynyň 2024-nji ýylyň ortalarynda geljekdigini habar berdi. “G-Class” üçin ýaýran negatiw myş-myşlar ýok edildi.

Källenius düşündirişlerinden başga-da, ýoldan çykýan reanryň geljeginiň elektrikdigine ynanýandygyny aýtdy. Beýleki tarapdan, kompaniýanyň elektrik G-Class awtoulagynyň häzirki prototipi häzirki wagtda Awstriýanyň Graz şäherindäki desgada synagdan geçýär. Mersedes ilkinji gezek geçen ýylyň sentýabr aýynda elektrik G-Class SUV konsepsiýasyny yglan etdi, ýöne önümçilik meýilnamasyny agzamady. Seneleri 2019-njy ýyla öwürenimizde, Källeniusyň “G-Class” -yň geljegine gaty ynamly däldigini ýadymyzdan çykaryp bileris.

https://gorogly.com/tehnologiya/mersedesin-dine-elektrik-awtoulaglaryny-ondurjek-senesi-yglan-edildi/

Elektrikli G-synpdaky aýratynlyklar entek belli däl

Iň ygtybarly adamdan önümçilik senesiniň bardygyna goşmaça, ulag barada tehniki maglumatlary bilemzok. Mersedesiň elektrik G-Class awtoulagy üçin aralyk, batareýanyň ululygy ýa-da elektrik güýji ýaly jikme-jiklikler aýan edilmedi. Şeýle-de bolsa, yglan edilen prototip modeliniň dört tigirli bolandygyny göz öňünde tutup, ýollara çykjak wersiýanyň birmeňzeş boljakdygyny aýdyp bileris.

Mersedes, EQS we EQE sedanlarynda hödürleýän diapazonyny we öndürijiligini EQG ulaglaryna, şol sanda ýer synpyna getirip bilýän bolsa, elektrik G-Class özüni tanadyp biler. Şeýle-de bolsa, “Mersedes-Benz” 2030-njy ýyla çenli doly elektrik boljakdygyny we munuň üçin zerur 47 milliard dollarlyk maýa goýumyny goýjakdygyny düşündirýär.

“Mersedes-Benz” -iň elektrik G-Class awtoulagy 2024-nji ýylda gelýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Mersedes, Mersedes-Benz EQE, Mersedes-Benz EQS, Mersedes-Benz G 

Читать далее
Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy.
Habarlar

Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy.

Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy.

Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy.

Sensor Tower awgust aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlarynyň sanawyny yglan etdi. Onda geçen aý haýsy oýun has ileri tutuldy?

Jübi senagatynyň möhüm derňew gurallaryndan biri bolan Sensor Tower awgust aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlarynyň sanawyny paýlaşdy. “Stumble Guys”, “Apex Legends Mobile” we “Garena Free Fire” ýaly gyzykly önümler hasabatda tapawutlanýar, bir döwri bellän Metro Surfers hem külünden ýokary galmak bilen ykjam oýun bazarynda yz galdyrdy.

Iň köp göçürilen ykjam oýunlaryň sanawy — 2022-nji ýylyň awgusty

Sensor Tower iýul aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlaryny yglan etdi. Hasabata görä, geçen aýda Kiloo we SYBO oýunlary tarapyndan işlenip düzülen we bir döwri bellän Metro Surfers ýeňiji boldy. Umumy, Google Play we App Store ýaly ähli kategoriýalarda birinji orunda durýan ykjam önümçilik 33,5 million göçürip aldy.

Oýun, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 89,4 göterim ösüş gazandy. Bu nukdaýnazardan önümçilige iň köp gyzyklanma bildiren ýurtlar 28,5 göterim bilen Hytaý we 13,3 göterim Hindistan boldy.

 

Sanawda ikinji, Kitka Games tarapyndan işlenip düzülen Stumble Guys. Iň köp göçürip alnan 26.5 million ýüklenen ýurt 15,2 göterim bilen Indoneziýa we 14 göterim bilen ABŞ boldy. Şeýle hem, soňky hepdelerde umumy we “App Store” dükanlarynyň sanawynda iň ýokary orny eýeledi, ýöne bu geçen aý tamamlandy, Subway Surfers hüjümi bilen ikinji ýeri eýeledi.

https://gorogly.com/tehnologiya/tiktok-oyun-isine-giryar/

Global ykjam oýun senagaty 2022-nji ýylyň awgust aýynda “App Store” we “Google Play Store” -da 4,6 milliard göçürip aldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,6 göterim azaldy. Awgust aýynda ykjam oýunlara iň köp gyzyklanma bildiren ýurt, göçürip alnanlaryň 17 göterimini 787,5 million göçürip alyp, Hindistan boldy. Braziliýa 8,2 göterim bilen ikinji, ABŞ 8,1 göterim bilen üçünji ýeri eýeledi.

 

Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy. makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Oýun, Sensor Tower, Subway Surfers 

Читать далее
Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň!
Habarlar

Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň!

Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň!

Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň!

Google indi gözleg netijelerinde şahsy maglumatlarymyz bar bolsa, ony aýyrmak üçin göni ýüz tutup biljekdigimizi aýdýar.

Ahli adamlara degişli şahsy maglumatlar indi internetde howpsuz diýip hasaplaýan serwerlerimizde saklanýar. Muny diňe “Facebook” ýaly sosial media platformalary hökmünde däl, eýsem “Elektron hökümet” ýaly saýtlary hem göz öňünde tutmak bilen pikir etmeli.

Şeýle-de bolsa, öz ellerimiz bilen paýlaşan ýa-da üçünji taraplar tarapyndan döredilen şahsy maglumatlarymyzyň mundan beýläk Google gözleg netijelerine goşulmazlygy ýa-da bu sahypalarda ýüze çykan defisit sebäpli kepil geçip bileris.

https://gorogly.com/tehnologiya/google-pixel-7-we-pixel-7-pro-goni-wideo-gornusinde-gorkezildi/

Google gözleg netijelerinde şahsy maglumatlaryňyz bar bolsa, ony aýyrmak üçin ýüz tutuň!

Şu gün “Google” söwda modeli bilen paýlaşylan maglumat habaryna görä, gözleg netijelerinde şahsy maglumatlar bar bolsa, gönüden-göni aýyrmagy haýyş edip bileris. Bu maglumatlarda e-poçta salgysy ýa-da telefon belgisi ýaly maglumatlar bar bolsa, emeli intellektiň has çalt hereket etjekdigi aýdylýar.

Munuň üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmek ýeterlikdir:

Maglumatlaryňyzy paýlaşýan gözleg netijesini aýyrmak üçin ýokarky sag tarapdaky üç nokady basyň.
“Bu netije barada” paneli açylar.
Bu ýerde, «Netijäni aýyrmak» opsiýasyna basyň.
Soňra size 3 wariant bilen sorag berler.
Bu maglumatlaryň biri bozulsa, haýyşyňyzyň has çalt barlanjakdygy aýdylýar.
Bu ýerde telefon belgisinden, öý salgysyndan ýa-da e-poçta salgysyndan paýlaşylýandygyny saýlaýarsyňyz.
Soňra ýokarky sag tarapdaky “Sen hakda netijeler” bölümine geçmek üçin ýokarky sagdaky profil düwmesine basyň.
Bu ýerde “Requhli haýyşlar”, “Dowam edilýär” we “Makullanan” 3 warianty görersiňiz.
Şol sahypada «Näme üçin bu netijäni aýyrmak isleýärsiňiz» bölüminiň üsti bilen täze haýyş edip bilersiňiz.
Elbetde, bu ýerde «Şahsy habarlaşma maglumatlarymy görkezýär», «Maňa zyýan bermek maksady bilen giren adama görkezýär», «Başga şahsy maglumatlary görkezýär», «Bikanun maglumatlary öz içine alýar» ýaly dürli wariantlardan birini bellemeli. «Döwrebap däl»

 

 

Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Google 

Читать далее
Windows 11 2022 (22H2) täzelenmesi geldi
Habarlar

Windows 11 2022 (22H2) täzelenmesi geldi

Windows 11 2022 (22H2) täzelenmesi geldi

Windows 11 2022 (22H2) täzelenmesi geldi

Microsoft Windows 11 2022 täzelenmesini çykaryp başlady. Windows 11 22H2 diýlip hem atlandyrylýan bu täzelenme köp täzelikleri we ulanyş täzelenmelerini getirýär.

Geçen ýyl çykan Windows 11 möhüm üýtgeşmeler bilen durmuşymyza girdi. Şeýle-de bolsa, täze operasiýa ulgamynda käbir möhüm kemçilikler bardy. Windows 11 2022 täzelenmesi operasiýa ulgamynyň kemçilikleriniň köpüsini düzedýär we has içgin ulanmagy wada berýär.

Microsoft şu günden başlap Windows 11 2022 täzelenmesini — Windows 1122H2 diýlip hem atlandyrylýar. Theöne aýdalyň, kompaniýa täzelenmeler sebitini sebitler boýunça paýlar we täzelenmeler bir wagtyň özünde her ulgamyň üstüne düşmez. Sazlamalar> Windows täzelenmesinde wagtal-wagtal täzelenmeleri barlamak gowy pikir.

Windows 11 2022 täzelenmesini nädip göçürip almaly?

Häzirki wagtda Windows 11 21H2 ulanýan ulanyjylar Sazlamalar> Windows täzelenmesini açmaly we täze aýratynlyk täzelenmesini ulanmak, başdan geçirmek we göçürip almak üçin Täzelenmeleri barlamak saýlamaly bolarlar. Täzelenmäniň enjamyňyza ýetmegi üçin birneme wagt gerek bolar we täzelenmäni wagtal-wagtal barlamagy maslahat berýäris.

Gabat gelýän enjamyňyz bar bolsa, täze Windows 11 22H2 wersiýasyna girip bilmeýän bolsaňyz, täzelenmeleri barlasaňyz, Windows 11-iň soňky wersiýasyny aşakdaky baglanyşykdan göçürip alyp bilersiňiz.

https://gorogly.com/makalalar/windows-10-ucin-klawiatura-gysga-yollary/

Windows 11 22H2 göçürip almak baglanyşygyny şu ýerden tapyp bilersiňiz.

“Windows 10” ulanýan bolsaňyz, “PC Health Check” programmasyny ulanyp, enjamyňyzyň täzelenmäge hukugynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny (ýagny Windows 11 üçin iň az ulgam talaplaryna laýyk gelýändigini) barlap bilersiňiz. Soňra Windows 11 täzelenme sazlamalaryny (Sazlamalar> Täzelenme we Howpsuzlyk> Windows täzelenmesi) açyp we täzelenmeleri barlamak saýlaň. Enjamyňyz laýyk bolsa we täzelenme taýýar bolsa, göçürip almak / gurmak opsiýasy görkeziler: Windows 11-i gurnamaga taýyn bolsaňyz, Downloadüklemek we gurmak saýlaň.

Windows 11 2022-de täzelik (22H2)

Windows 11 üçin ilkinji uly täzelenme birnäçe möhüm täzelikleri getirýär, esasanam Başlangyç menýusy, Taskbar we File Explorer. File Explorer tarapyndan getirilen Tab aýratynlygy, operasiýa ulgamynyň ulanylyşyny ep-esli ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Indi birnäçe penjire açanyňyzda, hemmesi Chrome ýaly brauzerlerdäki ýaly bir File Explorer penjiresinde açylar. Şeýlelik bilen, ulanylyş aňsatlygyndan başga-da has arassa iş stoly hem mümkin bolar.

Windows 11 bilen ýene bir gezek düýpli abatlanylan Başlangyç menýusy indi ilkibaşdan zerur käbir üýtgeşmeleri alýar. Başlamak üçin berkidilen programmalar indi iOS we Android-de bolşy ýaly bukjalara bölünip bilner. Againene-de bu usul bilen, ýer tygşytlamak we islenilse, doly arassa iş stoly açylýar. Mundan başga-da, Şahsylaşdyrma meýdanyndaky Başlangyç bölüminde standart, has köp programma ýa-da has köp teklip ýaly opsiýalar hödürlenýär.

https://www.youtube.com/watch?v=TG0eRDf5nEw

Windows 11-iň meseleler panelinde hem möhüm düzedişler girizilýär we şol bir wagtyň özünde geljekde has köp üýtgeşmeleriň boljakdygy habar berildi. Täze täzelenme bilen, öňki Windows wersiýalarynda süýräp-süýşürmek aýratynlygy yzyna gaýdyp geldi. Şeýle-de bolsa, Taslama paneli üçin käbir kemçilikler bar.

Windows 11 2022 (22H2) täzelenmesi geldi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Windows 10, Windows 11, Windows 11 22H2 

Читать далее
NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel
Habarlar

NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel

NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel

NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel

NASA-nyň “Perseverance” rover Gyzyl Planeta gondy we ajaýyp suratlar aldy. Ölçegi 2,5 milliard piksel bolan iň soňky surat, Marsyň ýüzüne has ýakyndan göz aýlamaga mümkinçilik berýär.

NASA, Marsdaky “Perseverance” awtoulagynyň gözlegiň taryhynda planetanyň üstündäki iň jikme-jik suraty alandygyny mälim etdi: Suratyň ölçegi 2,5 milliard piksel.

Müňden gowrak suratdan ybarat panoramik şekil, Jezero köl krateriniň töweregindäki gadymy derýanyň deltasynyň golaýynda düşürildi, bu ýerde gaýalara, Mart daglaryna we gaýalaryna tomaşa edip bilersiňiz. NASA-dan alnan suratyň ýokary ölçegli görnüşi takmynan 3,85 Gb bolup, NASA-nyň web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz.

Marsda ýaşaýyş gözlemek üçin amatly ýer

Awtoulagyň yzlaryny şekiliň çep tarapynda, krateriň içine öwrüp, öň tarapynda 10 metrlik gaýalar görmek bolýar. Millionlarça ýyl bäri ýel eroziýasyna sezewar boldular we netijede ýuwaş-ýuwaşdan egin-eşiklerini aljakdyklary aýdylýar.

https://www.youtube.com/watch?v=sCgwxizcpo0

Bu gaýalar deltadaky iň inçe däneli çökündi gaýalaryň käbiri hasaplanýar we şonuň üçin durmuş gözlemek üçin amatly ýerdir. Sabyr, bu gaýalaryň himiýasyny we mineralogiýasyny seljermek üçin burawlaýar, bu sebitdäki ylmy işleriniň bir bölegi.

NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bilim, Ylym, Mars, Nasa, Perseverance 

Читать далее
Türkiýä giriş wizalary barada
Habarlar

Türkiýä giriş wizalary barada

Türkiýä giriş wizalary barada

Türkiýä giriş wizalary barada

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen habarlarda

Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen, türkmen tarapy Türkiýe Respublikasynyň döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgüniniň girizilmegi barada ýüzlendi.

Çeşme: mfa.gov.tm

https://gorogly.com/syyahat/turkish-airlens-sentyabr-ayynda-hepdede-iki-gezek-ucar-gatnawy-amala-asyrar/

Türkiýä giriş wizalary barada makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, Türkiye, Türkiye wiza, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 

Читать далее
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.