Loading…
 • Internet Explorer ýapylýar!
  by admin@gorogly.com on 03/05/2022 at 6:24 pm

  Internet Explorer ýapylýar! Microsoft 15-nji iýuna ünsi çekdi ABŞ-da ýerleşýän tehnologiýa kompaniýasy Microsoft öz beýany bilen 1995-nji ýyldan bäri ulanylýan Internet Explorer-iň haýallygy Internet Explorer ýapylýar! İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Elon Musk Twitteri resmi taýdan satyn aldy
  by admin@gorogly.com on 26/04/2022 at 10:37 pm

  Elon Musk Twitteri resmi taýdan satyn aldy Dünýäniň iň baý adamy Elon Musk twitter satyn alandygyny resmi taýdan yglan etdi. Elon Musk tutanýerliligi bilen islän zadyny ýene Elon Musk Twitteri resmi taýdan satyn aldy İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • “Mersedesiň” diňe elektrik awtoulaglaryny öndürjek senesi yglan edildi
  by admin@gorogly.com on 21/02/2022 at 10:55 pm

  “Mersedesiň” diňe elektrik awtoulaglaryny öndürjek senesi yglan edildi Nemes awtoulag ägirdi “Mersedes-Benz” doly elektrikli awtoulag önümçiliginiň geçişini çaltlaşdyrýar. Konsepsiýa modelleri we EQS seriýasy bilen bilesigelijilik döredip, “Mersedesiň” diňe “Mersedesiň” diňe elektrik awtoulaglaryny öndürjek senesi yglan edildi İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy sürüjileri işe çagyrýar
  by admin@gorogly.com on 21/02/2022 at 10:19 pm

  Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy sürüjileri işe çagyrýar «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy awtobuslarda sürüji bolup işlemäge isleg bildirýän «D» sürüjilik derejesi bolan raýatlary işe çagyrýar. Bu Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy sürüjileri işe çagyrýar İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Türkmenistanyň Merkezi banky nebitgaz pudagyny ösdürmek üçin karz…
  by admin@gorogly.com on 27/01/2022 at 9:09 pm

  Türkmenistanyň Merkezi banky nebitgaz pudagyny ösdürmek üçin karz serişdelerini bölüp berer Türkmenistanyň Merkezi bankyna “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankyna “Türkmengaz” döwlet konsernine we “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna nebitgaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna Türkmenistanyň Merkezi banky nebitgaz pudagyny ösdürmek üçin karz serişdelerini bölüp berer İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Ahalyň täze edara ediş merkezinde ýaşajaklara nähili ýeňillikler…
  by admin@gorogly.com on 25/01/2022 at 7:52 pm

  Ahalyň täze edara ediş merkezinde ýaşajaklara nähili ýeňillikler berilýär? 18-nji ýanwarda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işleri bilen tanyşlygyň çäklerinde geçirilen iş maslahatynda Prezident Ahalyň täze edara ediş merkezinde ýaşajaklara nähili ýeňillikler berilýär? İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Türkmenistanda öndürilýän nebit önümleri daşary ýurtly alyjylarda uly…
  by admin@gorogly.com on 25/01/2022 at 7:26 am

  Türkmenistanda öndürilýän nebit önümleri daşary ýurtly alyjylarda uly gyzyklanma döredýär Häzirki wagtda Türkmenistanda öndürilýän nebit önümleri daşary ýurt bazarlarynda uly gyzyklanma döredýär. Muňa mysal edip geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig Türkmenistanda öndürilýän nebit önümleri daşary ýurtly alyjylarda uly gyzyklanma döredýär İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Medeni hyzmatlary toýlarda amala aşyrýan şahslar döwlet tarapyndan bellige…
  by admin@gorogly.com on 20/01/2022 at 4:15 pm

  Medeni hyzmatlary toýlarda amala aşyrýan şahslar döwlet tarapyndan bellige alynmaly! Ýurdumyzda toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet  tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Düzgünnama tasssyklandy we şol Düzgünnama bilen Toý Medeni hyzmatlary toýlarda amala aşyrýan şahslar döwlet tarapyndan bellige alynmaly! İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • “Kamaz” elektrik awtobuslarynyň önümçiligini artdyrar
  by admin@gorogly.com on 15/01/2022 at 6:39 pm

  “Kamaz” elektrik awtobuslarynyň önümçiligini artdyrar Kamaz Kompnaiýanyň baş direktory Sergeý Kogogin 2022-nji ýylda elektro awtobuslaryň önümçiligini artdyrjakdyklaryny belläp geçdi. Önümçiligiň we üpjünçiligiň sany bir-bada 450 “Kamaz” elektrik awtobuslarynyň önümçiligini artdyrar İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Dubai daşary ýurtly hünärmenler üçin ýörite wizalary hödürleýär.
  by admin@gorogly.com on 13/01/2022 at 10:56 pm

  Dubai daşary ýurtly hünärmenler üçin ýörite wizalary hödürleýär. Dubaýyň häkimiýetleri zehinli daşary ýurtly frilanserler üçin täze üç ýyllyk Talent Pass rezident wizalaryny hödürleýär. Bu barada Khaleejtimes.com ýazýar diýip, Dubai daşary ýurtly hünärmenler üçin ýörite wizalary hödürleýär. İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary
  by admin@gorogly.com on 17/05/2022 at 8:46 pm

  Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary haýsylar? Windows 10 ulanyjylaryna zatlary çaltlaşdyrmagyň aňsat ýollaryny görkezmek üçin düzülen täzeliklere klawiatura gysga Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Kripto walýutasy näme?
  by admin@gorogly.com on 04/05/2022 at 9:11 am

  Kripto walýutasy näme? Kripto walýuta näme? Kripto walýuta näme, barter amallarynda ulanyp boljak ähli sanly, şifrlenen, kripto walýuta. Käbirleri üçin geljegiň pul birligi. Kripto walýutasy näme? İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Wikipediýa kriptografik walýuta bes ediň diýdi!
  by admin@gorogly.com on 02/05/2022 at 11:54 am

  Wikipediýa kriptografik walýuta bes ediň diýdi! 2021-nji ýylyň 1-nji maýynda ýekşenbe gününe çenli Wikipediýa kriptografik walýuta kömeklerini kabul etmejekdigini habar berdi. Wikipediýa 2014-nji ýyldan bäri kriptografik Wikipediýa kriptografik walýuta bes ediň diýdi! İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Wikipediýa näme?
  by admin@gorogly.com on 02/05/2022 at 11:33 am

  Wikipediýa näme? Wikipediýa näme? Tapawutlary näme? Wikipediýa, ulanyjylary bilen bilelikde köp dilde taýýarlanan mugt, garaşsyz, mahabatsyz, girdeji gazanmaýan internet ensiklopediýasydyr. Wikipediýa sözi Wikipediýa näme? İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Dünýäniň iň güýçli kompýuterleri yglan edildi. Onda haýsy biri näme…
  by admin@gorogly.com on 01/04/2022 at 7:13 pm

  Dünýäniň iň güýçli kompýuterleri yglan edildi. Onda haýsy biri näme edýär? Dünýäniň iň güýçli kompýuterleri haysylar? Dünýäniň öňdebaryjy gözleglerinde we dürli pudaklarda ulanylýan dünýäniň iň güýçli kompýuterleri. Gaýtadan işlemäge güýji bolup Dünýäniň iň güýçli kompýuterleri yglan edildi. Onda haýsy biri näme edýär? İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Türkmen älem 52E sputnigi
  by admin@gorogly.com on 24/03/2022 at 9:17 pm

  Türkmen älem 52E sputnigi Ýurdumuzda ykdysadyýetimizi ösdürmegiň köpugurlylygy esasynda häzirki wagtda ähli ugurlarda ösüşler gazanylýar. Muňa mysal edip ýurdymyzda öýjükli telefon we teleradio aragatnaşygynyň, Türkmen älem 52E sputnigi İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Uzak ýaşamagyň we saglygyň syry açyldy!
  by admin@gorogly.com on 14/03/2022 at 10:24 pm

  Uzak ýaşamagyň we saglygyň syry açyldy! Amerikanyň Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlary uzak ömür sürmegiň syryny agzadylar. Olaryň pikiriçe, ýanýoldaşly adamlar uzak we sagdyn ýaşaýarlar. Bu barada Personality Uzak ýaşamagyň we saglygyň syry açyldy! İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Sosýal medýa näme?
  by admin@gorogly.com on 23/02/2022 at 2:22 pm

  Sosýal medýa näme? Sosýal medýa näme? Sosýal medýa, ulanyjy öz mazmunyny neşir edýän we paýlaşýan onlaýn ulgamdyr. Sosýal medýa köp adamlar we edaralar Sosýal medýa näme? İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Türkmenistanyn Bilim Ministirligi Tarapyndan 2022 -2023 Okuw Yylynda Türkiye…
  by admin@gorogly.com on 22/02/2022 at 6:26 pm

  Türkmenistanyn Bilim Ministirligi Tarapyndan 2022 -2023 Okuw Yylynda Türkiye Döwletinde Kabul Edilyan Üniwersitetlerin Sanawy. 1.Çankaya Üniversitesi 2.Koç Üniversitesi 3.Sabancı Üniversitesi 4.Bilkent Üniversitesi 5.Hacettepe Üniversitesi 6.İstanbul Teknik Üniversitesi 7.Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 9.Bahçaşehir Türkmenistanyn Bilim Ministirligi Tarapyndan 2022 -2023 Okuw Yylynda Türkiye Döwletinde Kabul Edilyan Üniwersitetlerin […]

 • Işiňiz üçin internet mahabatynyň peýdalary
  by admin@gorogly.com on 12/02/2022 at 1:04 pm

  Işiňiz üçin internet mahabatynyň peýdalary Häzirki wagtda internet, şübhesiz, mahabat üçin möhüm we täsirli gural boldy. Internet mahabaty we marketing, ýakyn wagtda teleýaýlym, radio, gazet Işiňiz üçin internet mahabatynyň peýdalary İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Google Translate 24 täze dil goşdy
  by admin@gorogly.com on 14/05/2022 at 5:54 pm

  Google Translate 24 täze dil goşdy Google-yň terjime programmasy Google Translate (Google Translate) öz ulgamyna 24 täze dil girizdi. “Google” tarapyndan berlen beýannamada programmanyň terjime edilýän Google Translate 24 täze dil goşdy İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Wikipediýa kriptografik walýuta bes ediň diýdi!
  by admin@gorogly.com on 02/05/2022 at 11:54 am

  Wikipediýa kriptografik walýuta bes ediň diýdi! 2021-nji ýylyň 1-nji maýynda ýekşenbe gününe çenli Wikipediýa kriptografik walýuta kömeklerini kabul etmejekdigini habar berdi. Wikipediýa 2014-nji ýyldan bäri kriptografik Wikipediýa kriptografik walýuta bes ediň diýdi! İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • “SpaceX” kosmosa 3 adamy iberdi!
  by admin@gorogly.com on 09/04/2022 at 7:43 pm

  “SpaceX” kosmosa 3 adamy iberdi! “SpaceX”, Amerikaly, Kanadaly we Ysraýylly 3 işewür adamy we ABŞ-nyň Aerokosmos gullugynyň (NASA) öňki kosmonawty Maýkl Lopez-Alegriýany bir hepdeden gowrak “SpaceX” kosmosa 3 adamy iberdi! İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • NASA-nyň Gün dinamikasy obserwatoriýasy Günüň üstünde orta derejeli…
  by admin@gorogly.com on 03/04/2022 at 10:53 am

  NASA-nyň Gün dinamikasy obserwatoriýasy Günüň üstünde orta derejeli gün şöhlesini alýar NASA-nyň Gün dinamikasy obserwatoriýasy 2022-nji ýylyň 31-nji martynda gün şöhlesiniň bu suratyny aldy. Suratda aşa ultramelewşe şöhläniň bir bölegi görkezilýär, NASA-nyň Gün dinamikasy obserwatoriýasy Günüň üstünde orta derejeli gün şöhlesini alýar İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • ABŞ-da sürüjisiz awtoulaglara rugsat berildi
  by admin@gorogly.com on 22/03/2022 at 6:57 pm

  ABŞ-da sürüjisiz awtoulaglara rugsat berildi ABŞ-da sürüjisiz awtomobiller üçin adam tarapyndan gözegçilik talaplary ýatyryldy. Bu barada lenta.ru salgylanyp, Trend habar berýär. ABŞ-nyň Ýollarda hereket howpsuzlygyny dolandyrmagyň ABŞ-da sürüjisiz awtoulaglara rugsat berildi İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Toýota 11 zawodda önümçiligi wagtlaýyn togtatdy
  by admin@gorogly.com on 19/03/2022 at 6:30 pm

  Toýota 11 zawodda önümçiligi wagtlaýyn togtatdy “Toyota Motor” Ýaponiýanyň demirgazyk-gündogarynda 7,4 ball ululykda bolup geçen ýer titremesi sebäpli, soň 11-sany önümçülik zawodunyň işini wagtlaýyn togtadýandygyny habar Toýota 11 zawodda önümçiligi wagtlaýyn togtatdy İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Malta dünýädäki ilkinji wirtual raýaty Mariýa bilen tanyşdyrdy
  by admin@gorogly.com on 18/03/2022 at 9:20 pm

  Malta dünýädäki ilkinji wirtual raýaty Mariýa bilen tanyşdyrdy Metaverse tehnologiýasy fiziki we sanly dünýäleri birleşdirmegi dowam etdirýär. Ulularyň 74 göterimi geljekde metaverse goşulmagy göz öňünde tutýarka, Maltadan Marija Malta dünýädäki ilkinji wirtual raýaty Mariýa bilen tanyşdyrdy İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • NASA Jeýms Webbiň ilkinji jikme-jik suratyny paýlaşdy: älemiň syrlaryny…
  by admin@gorogly.com on 18/03/2022 at 8:22 pm

  NASA Jeýms Webbiň ilkinji jikme-jik suratyny paýlaşdy: älemiň syrlaryny açmaga bir ädim ýakynlaşdy Amerikan kosmos we awiasiýa administrasiýasynyň (NASA) Jeýms Webb kosmos teleskopy tarapyndan düşürilen ilkinji fotosuraty paýlaşdy. Alymlaryň “Adatdan daşary” diýip häsiýetlendirýän NASA Jeýms Webbiň ilkinji jikme-jik suratyny paýlaşdy: älemiň syrlaryny açmaga bir ädim ýakynlaşdy İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • Belarusuň Prezidenti Türkmenistanyň täze saýlanan Baştutanyny gutlady
  by admin@gorogly.com on 17/03/2022 at 6:13 pm

  Belarusuň Prezidenti Türkmenistanyň täze saýlanan Baştutanyny gutlady 16-njy martda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmen Lideri Belarusuň Prezidenti Türkmenistanyň täze saýlanan Baştutanyny gutlady İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

 • “Ford” -dan täze elektrik awtoulagy!
  by admin@gorogly.com on 14/03/2022 at 8:35 pm

  “Ford” -dan täze elektrik awtoulagy! “Ford” dünýädäki iň uly awtoulag öndürijileriniň arasynda. Kompaniýanyň önümler toplumy her segment üçin ýörite awtoulaglary öz içine alýar. Şeýlelik bilen, “Ford” -dan täze elektrik awtoulagy! İlkinji gezek Gorogly.com saytynda paylaşyldy.

Giriň
Hasaba al
Paroly täzeden düzmek

Ulanyjy adyňyzy ýa-da e-poçta salgyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, e-poçta arkaly täze parol döretmek üçin baglanyşyk alarsyňyz.